Ryczałt

  • Prowadzenie ewidencji przychodów, obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy oraz rozliczenie roczne podatnika.

Książka przychodów i rozchodów Biuro Rachunkowe Dos w radomiu oferuje

  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczenie roczne podatnika.

Księgi handlowe

  • Sporządzanie planu kont, dekretacja i księgowanie dokumentów, wyliczanie zaliczek miesięcznych, rozliczenie roczne w tym: bilans, rachunek zysków i strat, sporządzanie deklaracji CIT.

Dla wyżej wymienionych grup podatników prowadzimy wszelkie wymagane ewidencje, w tym:

  • ewidencje wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • dokumentacja kadrowo-placowa
  • ewidencje dla potrzeb podatku VAT wraz ze sporządzaniem deklaracji
  • Rozliczenia z ZUS wraz z przekazem elektronicznym dokumentów
  • Pomoc dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.
© 2013 Biuro Rachunkowe DoS