Biuro Rachunkowe „DoS” powstało w 1993 roku.
Właścicielem biura jest doradca podatkowy Grażyna Drogomirecka-Nalewajko.

Podstawa prawna działalności:O-Biurze-Rachunkowym-Dos-w-Radomiu
1.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Radomia pod numerem 8414 wydany w 1.10.1990 roku.
2.Świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr. 34398/02.
3.Wpis na listę doradców podatkowych Ministra Finansów nr 01882.
4.Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Klientami są firmy o charakterze:

Na życzenie odbieramy dokumenty od klienta.

© 2013 Biuro Rachunkowe DoS