Biuro rachunkowe Radom

Wybór biura rachukowego dla własnej działalności bywa nie lada wyzwaniem. I nie chodzi tu jedynie o kwestie odpowiedzialności przed urzędami. Powierzamy przecież w ten sposób wiedzę o naszej dzialalności, kontrahentach a nierzadko o naszych niuansach finansowych.

Jeśli poszukujesz usług z zakresu:
  • prowadzenia ksiąg przychodów i kosztów
  • prowadzenia ewidencji VAT
  • prowadzenia ewidencji ryczałtu
  • prowadzenia pełnej księgowości (księgi rachunkowe)
  • sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS
  • sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych
  • sporządzania kart wynagrodzeń pracowników i list płac
to świetnie trafiłeś!

Księgowość dla firm

Księgowość to system prowadzenia ewidencji, który pozwala w sposób rzetelny przedstawiać środki gospodarcze, procesy, a także wyniki finansowe danej firmy. Dane są zbierane, analizowane, a także udostępniane na życzenie organów podatkowych.

Księgowość może być również rozumiana jako jeden z elementów rachunkowości, której kluczowym elementem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Najprostsza definicja księgowości to określenie jej jako sposobu rejestrowania zdarzeń gospodarczych i przedstawiania ich w formie pieniężnej.

Informacje uzyskane w ten sposób służą na przykład do określania sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, a także ustalania kosztów i zysków.

Ze względu na niejasne i nierzadko zmieniające się przepisy, przedsiębiorcy często zlecają prowadzenie obsługi księgowej biurom rachunkowym. Obsługa taka najczęściej obejmuje prowadzenie bierzącej ewidencji księgowej, wysyłakę wymaganych deklaracji do urzędu skarbowego i ZUS, rozliczenia kadrowo płacowe oraz reprezentację przedsiębiorcy przed urzędami. W praktyce polega to na dostarczniu do biura rachunkowego dokumentów kosztowych, opisujących przychody oraz umomów z pracownikami.